บุคลากร
ข่าว อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา อบต.
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
ID
 
PW
  

ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนนหนทาง
ประปาในตำบล
ไฟฟ้าในตำบล
การบริการของ อบต.
สาธารณสุข
การศึกษาและการเรียนรู้
แสดงผลโหวต
Photo Gallery
  ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด
57,617  คน
  วันนี้
16 คน
  เมื่อวานนี้
85 คน
  เดือนนี้
1,247 คน
  เดือนที่แล้ว
1,869 คน
  ปีนี้
1,247 คน
  ปีที่แล้ว
37,684 คน
  IP ของคุณ
100.24.46.10
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.1 สภาพทั่วไป

ขนาดพื้นที่ความรับผิดชอบ

            องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ 90,477 ไร่  หรือ 144.76 ตารางกิโลเมตร 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนพื้นที่(ไร่)

1

ควนบ่อทอง

6,500

2

ทุ่งนุ้ย

4,500

3

หัวกาหมิง

12,347

4

น้ำร้อน

12,450

5

โตนปาหนัน

12,100

6

น้ำหรา

6,687

7

เกาะใหญ่

5,293

8

ค่ายรวมมิตร

8,811

9

ทุ่งพัก

7,317

10

ควนเรือ

5,556

11

บ้านสวน

4,381

12

โคกโดน

4,500

 

รวมทั้งหมด

90,477

 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย

     ในตำบลทุ่งนุ้ย สามารถแบ่งพื้นที่ตามการใช้สอย ได้ดังนี้

           ที่ดินทำนา                                        1,000   ไร่

            ที่ดินทำสวน                                   44,537   ไร่

            ที่ดินทำไร่                                       50          ไร่

            ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์                      2,408     ไร่

            ที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย                    2,500      ไร่

            ที่ดินสำหรับสาธารณประโยชน์        5,019      ไร่

            ที่ดินว่างเปล่า                                10,007   ไร่

 ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของที่ว่าการอำเภอควนกาหลง เป็นระยะทาง  9   กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล เป็นระยะทาง  29  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

            ทิศเหนือ            มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

            ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลควนโดน อ.ควนโดน  จ.สตูล

            ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลคลองหลา  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา

                                     ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสะเดา

                                    ตำบลวังประจัน อ.ควนโดน  จ.สตูล

            ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง   จังหวัดสตูล

ภูมิประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ส่วนใหญ่เป็นภูเขาร้อยละ60 และพื้นที่ราบร้อยละ 40  

ภูมิอากาศ

    ตำบลทุ่งนุ้ย สภาพอากาศโดยทั่วไปในปัจจุบันไม่มีฤดูกาลที่ชัดเจนแน่นอน คือมีฝนตกหนักกับแดดออกสลับกันต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

            อุณหภูมิเฉลี่ย   27.7   องศาเซลเซียส

            ความชื้นเฉลี่ย   77.2 % 


ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด