บุคลากร
ข่าว อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา อบต.
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
ID
 
PW
  

ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนนหนทาง
ประปาในตำบล
ไฟฟ้าในตำบล
การบริการของ อบต.
สาธารณสุข
การศึกษาและการเรียนรู้
แสดงผลโหวต
  ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด
87,295  คน
  วันนี้
145 คน
  เมื่อวานนี้
154 คน
  เดือนนี้
2,652 คน
  เดือนที่แล้ว
3,530 คน
  ปีนี้
25,388 คน
  ปีที่แล้ว
28,469 คน
  IP ของคุณ
3.237.94.109
 

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนุ้ย 

  ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 4)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ (ดู : 4)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 (ดู : 11)
  ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2563 (ดู : 6)
  ประกาศอบต.ทุ่งนุ้ยเรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจั (ดู : 11)
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 15)
  ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3( เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) (ดู : 15)
  ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 15)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ดู : 25)
  ประกาศ สภา อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ดู : 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก (ดู : 4 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก (ดู : 40 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก (ดู : 32 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก (ดู : 35 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก (ดู : 42 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256 (ดู : 28 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 25 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา (ดู : 37 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา (ดู : 28 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก (ดู : 37 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด