บุคลากร
ข่าว อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา อบต.
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
ID
 
PW
  

ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนนหนทาง
ประปาในตำบล
ไฟฟ้าในตำบล
การบริการของ อบต.
สาธารณสุข
การศึกษาและการเรียนรู้
แสดงผลโหวต
Photo Gallery
  ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด
57,617  คน
  วันนี้
16 คน
  เมื่อวานนี้
85 คน
  เดือนนี้
1,247 คน
  เดือนที่แล้ว
1,869 คน
  ปีนี้
1,247 คน
  ปีที่แล้ว
37,684 คน
  IP ของคุณ
100.24.46.10
 

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนุ้ย 

  ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 2)
  ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 2)
  พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 (ดู : 4)
  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ดู : 6)
  ประกาศอบต.ทุ่งนุ้ยเรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที (ดู : 10)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (ดู : 4)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (ดู : 7)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่องเปิดเผยราคากลางและรายละเอิยดในการจ้างก่อสร (ดู : 20)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร (ดู : 22)
  ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ดู : 34 )
รายงานผลการดำเนินงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 22 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 40 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยเรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก่ (ดู : 27 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยเรื่องการเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 24 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 26 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 18 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรืองการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับป (ดู : 62 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องการเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) (ดู : 33 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยเรื่องการเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 39 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด