บุคลากร
ข่าว อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
ID
 
PW
  

ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนนหนทาง
ประปาในตำบล
ไฟฟ้าในตำบล
การบริการของ อบต.
สาธารณสุข
การศึกษาและการเรียนรู้
แสดงผลโหวต
Photo Gallery
  ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด
42,975  คน
  วันนี้
30 คน
  เมื่อวานนี้
156 คน
  เดือนนี้
1,295 คน
  เดือนที่แล้ว
2,614 คน
  ปีนี้
3,909 คน
  ปีที่แล้ว
28,115 คน
  IP ของคุณ
54.221.131.67
 

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนุ้ย 

  รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 (ดู : 18)
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 4)
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) (ดู : 16)
  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 (ดู : 9)
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ดู : 32)
  รายรับจริงประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ดู : 15)
  ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 37 และบทลงโท� (ดู : 11)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (ดู : 14)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ยการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี (ดู : 22)
  ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ดู : 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก (ดู : 4 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องการเปิดเผยราคาที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 11 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องการเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 18 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (ดู : 9 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (ดู : 15 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 28 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง (ดู : 33 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 53 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 37 )
ประกาศ อบต.ทุ่งนุ้ย เรื่องการเปิดเผยราคาที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 45 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด